Neformalus vaikų švietimas Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjus, ketinančius 2017 m. IV ketvirtį pradėti vykdyti Kaune naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas valstybės NVŠ lėšomis, teikti jas vertinimui ir akreditacijai

informacija

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjus, ketinančius 2017 m. IV ketvirtį pradėti vykdyti Kaune naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas valstybės NVŠ lėšomis, teikti jas vertinimui ir akreditacijai.Programų paraiškos priimamos 2017 m. rugpjūčio 21-25 d. 9-12 val., 13-15 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (J.Gruodžio g. 16, 205 kab.).


Reikia pateikti:

  • 2 egzemplioriais užpildytą, pasirašytą įstaigos vadovo/laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas);
  • Su savimi turėti įstaigos įstatus / nuostatus, laisvieji mokytojai - verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą.

Prieš pateikdami programas Savivaldybei, nauji NVŠ paslaugų teikėjai turi būti užsiregistravę ŠMIR ir KTPRR duomenų registruose, o jų Savivaldybei teikiamos vertinimui programos, įrašius jose KTPRR suteiktą programos kodą, turi būti įkeltos į KTPRR duomenų registrą.

Pastaba: KTPRR duomenų registro laukuose įrašomos programos pavadinimai turi žodis žodin sutapti su sprogramos pavadinimais, pateikiamais „NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formoje“.

_________

Papildoma informacija teikiama:

  • dokumentų pateikimo ir programų vykdymo klausimais: tel. 837-423766, el. p. vida.kuciauskiene@kaunas.lt;
  • registracijos į ŠMIR, KTPRR klausimais: tel. 837-422781, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;
    tel.85-2356102, el.p. irena.vainoriene@itc.smm.lt;

atgal