Neformalus vaikų švietimas Kviečiame paslaugų teikėjus, ketinančius nuo 2017 m. sausio mėn. pradėti vykdyti Kaune naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, teikti jas vertinimui ir akreditacijai

informacija

Kviečiame paslaugų teikėjus, ketinančius nuo 2017 m. sausio mėn. pradėti vykdyti Kaune naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, teikti jas vertinimui ir akreditacijai.Programų paraiškos priimamos Švietimo skyriuje (M.Dobužinskio g. 6, 20 kab) gruodžio 1 d. 9-12 val., gruodžio 2 d. 9-12, 13-15 val.


Reikia pateikti:

  • 2 egzemplioriais užpildytą, pasirašytą įstaigos vadovo/laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas);
  • Su savimi turėti įstaigos įstatus / nuostatus, laisvieji mokytojai - verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymėjimą.

Prieš pateikdami programas Savivaldybei, nauji NVŠ paslaugų teikėjai turi būti užsiregistravę ŠMIR ir KTPRR duomenų bazėse, o jų Savivaldybei teikiamos vertinimui programos turi būti įkeltos į KTPRR.

_________

Papildoma informacija teikiama:

  • dokumentų pateikimo ir programų vykdymo klausimais: tel. 837-423766, el. p. vida.kuciauskiene@kaunas.lt;
  • registracijos į ŠMIR, KTPRR klausimais: tel. 837-422781, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;
    tel.85-2356102, el.p. irena.vainoriene@itc.smm.lt;

atgal