informacija

Kvietimas dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programoseGerb. Mokiniai ir jų tėveliai,Siekdama didinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų prieinamumą ir įvairovę, Kauno miesto savivaldybė kviečia mokinius, besimokančius pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose.

Programos finansuojamos vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T–43 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.


Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta programa. Dėl galimybės dalyvauti programoje, prašome tiesiogiai kreiptis į neformaliojo vaikų švietimo teikėjus. Programos vykdomos nuo 2021 m. vasario 1 d. neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų sąrašas pridedamas


_________

atgal