informacija

Kvietimas dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programoseSiekdama didinti neformaliojo vaikų švietimo paslaugų įvairovę ir prieinamumą, Kauno miesto savivaldybė kviečia mokinius, besimokančius pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose.

NVŠ lėšomis finansuojama tik viena Mokinio pasirinkta NVŠ programa, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi.

Dėl galimybės dalyvauti programoje, prašome tiesiogiai kreiptis į neformaliojo vaikų švietimo teikėjus.
Pridedamas neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir programų sąrašas.


_________

atgal