informacija

Kvietimas dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose



 Kviečiame mokinius, besimokančius pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose, kurias 2022 m. rugsėjo–gruodžio mėn. vykdo Savivaldybės švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai ir kiti švietimo teikėjai.

 Programoje dalyvaujančiam mokiniui paslaugos kaina mažinama NVŠ krepšelio dydžiu. Mokinys gali dalyvauti tik vienoje programoje, kuri finansuojama NVŠ krepšeliu, nepaisant to, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi.

 Dėl galimybės dalyvauti programoje, prašome kreiptis tiesiogiai į programų teikėjus.

 Išsamesnę informaciją rasite teikėjų ir programų sąraše (pridedamas).


_________

atgal