informacija

Kvietimas dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose Kviečiame mokinius, besimokančius pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo programose, kurias 2022 m. rugsėjo-gruodžio mėn. vykdys neformaliojo vaikų švietimo ir kitos švietimo įstaigos, laisvieji mokytojai, kiti švietimo teikėjai.

 Programoje dalyvaujančiam mokiniui paslaugos kaina mažinama 10-15 Eur neformaliojo vaikų švietimo krepšelio dydžiu. Mokinys gali dalyvauti tik vienoje programoje, kuri finansuojama NVŠ krepšeliu, nepaisant to, kurioje savivaldybėje gyvena ir mokosi.

 Dėl galimybės dalyvauti programoje, prašome kreiptis tiesiogiai į programų teikėjus.

 Išsamesnę informaciją rasite teikėjų ir programų sąraše (pridedamas).


_________

atgal