Neformalus vaikų švietimas Informacija NVŠ programų vykdytojams

informacija

NVŠ programų teikėjams, pageidaujantiems vykdyti naujas programas 2018 m. II pusmetį:NVŠ teikėjus, ketinančius pretenduoti į valstybės ir savivaldybės lėšas, kviečiame 2018 m. gegužės 2–23 d. nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (J.Gruodžio g. 16, 205 kab.) pateikti:


  • 2 egzemplioriais užpildytą, pasirašytą įstaigos vadovo/laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas)
  • Įstaigos įstatų/nuostatų, laisvieji mokytojai - verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo kopiją.

Prieš pateikdami programas Savivaldybei, nauji NVŠ paslaugų teikėjai privalo būti:

  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR)
  • užsiregistravę Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau- KTPRR)
  • Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškoje turi būti įrašytas KTPRR suteiktas programos kodas, o skenuota programų atitikties reikalavimams paraiška įkelta į KTPRR duomenų registrą.

NVŠ teikėjų, neregistruotų ŠMIR ir neįkėlusių programos/ų į KTPRR, programos nebus vertinamos.

Pastaba:

  • KTPRR duomenų registro laukuose įrašomos programos pavadinimai turi tiksliai sutapti su programos, pateikiamos Savivaldybei akredituoti, pavadinimu (net ir trumpinimai). Su NVŠ teikėju, su kuriuo buvo pasirašyta sutartis 2018 metams, papildoma sutartis nesudaroma.
  • Dėl registracijos ŠMIR - galima konsultuotis su Švietimo skyriaus vyr. specialiste Jolanta Ganusauskiene tel (8 37) 42 27 81, e. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;


Dėl registracijos KTPRR - prašome kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Užpildytą pasižadėjimą bei teikėjo anketą (formas rasite adresu www.ktprr.smm.lt) išsiųskite ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui (e. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt). Jums bus suteikti prisijungimo prie KTPRR duomenys ir tada galėsite suvesti reikalingą informaciją apie programą(as).


Dėl dokumentų pateikimo ir programų vykdymo prašome kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Alvydą Panfilaitę: tel. (8 37) 42 54 79, el. p. alvyda.panfilaite@kaunas.lt


Registracija į ŠMIR ir KTPRR


Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas

_________

atgal