Neformalus vaikų švietimas Informacija NVŠ programų vykdytojams

informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų naujų programų akreditavimoKauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimu Nr. T–43 (Kauno miesto savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 29 d. sprendimo Nr. T–283 redakcija) programos gali būti teikiamos vertinti du kartus metuose.


NVŠ teikėjus, ketinančius pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą, kviečiame 2018 m. spalio 1–5 ir 8–10 d. nuo 9 iki 12 val. ir nuo 13 iki 16 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui (J.Gruodžio g. 16, 205 kab.) pateikti:

  • 2 egzemplioriais užpildytą, pasirašytą įstaigos vadovo/laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas);
  • Įstaigos įstatų/nuostatų, laisvieji mokytojai - verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo kopiją.

Prieš pateikdami programas Savivaldybei, nauji NVŠ paslaugų teikėjai privalo būti:

  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR)
  • užsiregistravę Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau- KTPRR)
  • Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškoje turi būti įrašytas KTPRR suteiktas programos kodas, o skenuota programų atitikties reikalavimams paraiška įkelta į KTPRR duomenų registrą.

NVŠ teikėjų, neregistruotų ŠMIR ir neįkėlusių programos/ų į KTPRR, programos nebus vertinamos.

Pastaba:

  • KTPRR duomenų registro laukuose įrašomos programos pavadinimai turi tiksliai sutapti su programos, pateikiamos Savivaldybei akredituoti, pavadinimu (net ir trumpinimai).
  • Dėl registracijos ŠMIR - galima konsultuotis su Švietimo skyriaus vyr. specialiste Jolanta Ganusauskiene: tel (8 37) 42 27 81, e. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;


Dėl registracijos KTPRR - prašome kreiptis į Švietimo informacinių technologijų centrą (ITC). Užpildytą pasižadėjimą bei teikėjo anketą (formas rasite adresu www.ktprr.smm.lt) išsiųskite ITC specialistui Mažvydui Jablonskiui (e. p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt). Jums bus suteikti prisijungimo prie KTPRR duomenys ir tada galėsite suvesti reikalingą informaciją apie programą(as).


Dėl dokumentų pateikimo ir programų vykdymo prašome kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Ingridą Valėjevienę: tel. (8 37) 42 32 42, el. p. ingrida.valejeviene@kaunas.lt


Registracija į ŠMIR ir KTPRR


Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas

_________

atgal