Neformalus vaikų švietimas Informacija NVŠ programų vykdytojams

informacija

Gerb. NVŠ programų vykdytojai, vykdysiantys programas 2018 m. I pusmetį: • Programas vykdyti pradėsime nuo vasario 1 d.
 • Pinigai programų vykdymui 2018 m. skiriami iš ES struktūrinių fondų, todėl bus vykdoma griežta kontrolė ir atsiskaitymas. Iki programų vykdymo pradžios ES agentūrai privalome pateikti: bendrą Kauno m. būrelių užsiėmimų tvarkaraštį ir kt. dokumentus;

Numatomų darbų grafikas:

 • Iki sausio 18 d. akredituojame Jūsų programas;
 • Iki sausio 18 d. atsiunčiate mano el. paštu (vida.kuciauskiene@kaunas.lt) naują savo programų duomenų lentelę su programų anotacijomis pagal pavyzdį. (kadangi programų vykdymui skiriamos ES lėšos, jos turi būti reklamuojamos Savivaldybės svetainėje, šia informacija naudojasi ir tėvai pasirinkdami programas);
 • Iki sausio 23 d. Jūs suvedate mokinius į Mokinių registrą, sukuriate grupes ir pažymite finansavimo šaltinį (vykdžiusieji programas 2017 m. sukuriate naujas grupes 2018 m. ir perkeliate į jas mokinius). Vykdytojams, turintiems iki 150 vaikų, juos suvesti reikėtų iki 22 d.;
 • Iki sausio 22 d. el paštu atsiunčiate V.Kučiauskienei savo užsiėmimų tvarkaraštį excel programa, pagal atsiųstą pavyzdį;
 • Iki sausio 22 d. el paštu atsiunčiate V.Kučiauskienei savo užsiėmimų tvarkaraštį excel programa, pagal atsiųstą pavyzdį;
 • Iki sausio 29 d. sudarome ir įregistruojame Savivaldybės sutartis su Jumis (grafiką, kada kas ateisite jų pasirašyti, atsiųs R. Prunskienė);

Kita svarbi informacija:

Ateidami į Švietimo skyrių pasirašyti sutartis su savivaldybe privalote atnešti:

 • Ramunei Prunskienei (112 kab.) atnešti: Į diską įrašytas nuskenuotas ( su parašais) Jūsų sutartis su tėvais (prašome neįrašinėti fotografuotų, nekokybiškai nuskenuotų sutarčių, nes jos netiks ES agentūrai). Sutartis galite sudaryti naujas (pagal prisegamą pavyzdį) arba nepasibaigusio galiojimo, sudarytas anksčiau (Programos koordinatoriai patikino, jog tiks anksčiau sudarytos sutartys, jei jose nurodyta kompensuojama lėšų suma 15 Eur. ir bendra tėvų mokama programos kaina). ) Sutartys privalo būti įrašytos visos. Prie sutarčių šiemet neliko sąmatų ir ataskaitų formų, nes pinigai bus ir toliau mokami pagal faktinį mėnesio paskutinę dieną Mokinių registre rastą mokinių skaičių.
 • Vidai Kučiauskienei (101 kab.) atnešti (galite palikti ir pas R.Prunskienę): užpildytą Ataskaitos 3 priedą už 2017 m.. Ataskaitą pildome nurodydami gautas pinigų sumas, kitą informaciją pusmečiais ( I pusm. ir II pusm. pagal dvi sudarytas sutartis);
 • Vidai Kučiauskienei atnešti (galite palikti pas R.Prunskienę) Mokinių programų lankomumo 2017 m. žurnalų kopijas. Lankomumas turi būti informatyvus, su įstaigos, programų pavadinimais, būrelių vadovų pavardėmis, parašais.


Tvarkaraštis NEGALI BŪTI atsiųstas PDF ar nufotografuotas. Sudarant užsiėmimų tvarkaraštį excel negalima keisti lentelės eilučių pavadinimų, į tą pačią eilutę rašyti skirtingų būrelių vadovų ar skirtingų grupių užsiėmimų, kad suvedant viską į bendrą miesto tvarkaraštį galima būtų kopijuoti ir tekstas „neišsivaikščiotų“. Tarp to paties vadovo vedamų užsiėmimų turi būti bent 15 min. pertrauka. Primename, jog tvarkaraštyje per savaitę turi būti ne mažiau 2 val., o per mėn. 8 val. Pedagoginę valandą sudaro ne 45, o 60 minučių. (cituoju „Švietimo įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašą“: „kontaktinės valandos ir pertraukos tarp pamokų kartu bei papildomos valandos vadinamos pedagoginio darbo valandomis. Pedagoginio darbo valandos trukmė – 60 min);


Projekto koordinatoriai reikalauja, kad (cituoju): „labai svarbus tvarkaraščių tikslumas, juose būtinai turi būti nurodyti kabinetų numeriai, kuriuose vyks užsiėmimai, užsiėmimus vedančių asmenų kontaktiniai telefonai ir kt. Tvarkaraščiuose, kuriuose nurodyta išvyka ar žygis, turi būtinai būti išvykimo laikas ir vieta bei kontaktiniai duomenys. Iš tvarkaraščio turi būti aišku, kur atvykti ir rasti vykstančius užsiėmimus, su kuo susisiekti, atvykus tikrinti. Apie grafikų pakeitimus prašome iš anksto (bent prieš 1 dieną) informuoti el. paštu: renata.simonyte@lmnsc.lt (taip pat vida.kuciauskiene@kaunas.lt).


Norime atkreipti dėmesį, jog 2018 m. nebeliko mėnesio Lėšų paraiškų formų, kurias gavę pasitikrindavote Mokinių registre rastą mokinių skaičių. Projekto koordinatoriai patys fiksuos šį skaičių ir pagal jį savivaldybėms persiųs pinigus. Todėl labai svarbu prisiimti atsakomybę ir kiekvieno mėn. pabaigoje patiems pasitikrinti Mokinių registro duomenis, kad nebūtų netikėtumų.


Gerb. Programų vykdytojai, viliamės, jog suprantate - visi esame surišti viena virve, kaip kopiant į kalnus. Ar laiku ir sklandžiai pradėsime vykdyti programas, priklauso ne tik nuo Skyriaus darbuotojų, bet ir nuo Jūsų kiekvieno. Jei bent kas vėluosime, pateiksime netvarkingus duomenis –nespėsime laiku sudaryti bendrą tvarkaraštį, pavėluotai pateiksime duomenis – vėlavimo pasekmes jausime visi, o ne tik vėluojantys.


Linkime visiems sėkmės, susiklausymo, supratingumo ir atsakomybės.


Neformalusis vaikų švietimas Kauno mieste 2018 metais


Įsakymas ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo"

_________

atgal