Neformalus vaikų švietimas Informacija neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjams

informacija

Informacija neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjams.Patvirtintos neformaliojo vaikų švietimo programos.

_________

Kauno miesto savivaldybės švietimo teikėjų, atitinkančių reikalavimus įgyvendinti neformaliojo vaikų švietimo programas, sąrašas.

_________

Pretenduojančius gauti krepšelio lėšas neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymui, kviečiame neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjus š.m. rugsėjo 9-14 dienomis 8-17 val. (Pietų pertrauka 12-12,45 val.) pateikti Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir ugdymo skyriui (M.Dobužinskio g. 6) dokumentus:

  • NVŠ teikėjo atitikties reikalavimams nustatymo paraišką (Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties reikalavimams nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarkos aprašo, patvirtinto Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymu Nr. A-25932 priedas Nr.2) Du šios paraiškos egzemplioriai, jos el. variantas WORD formatu ir kiti šioje paraiškoje numatyti dokumentai pateikiami vyr. spec. A.Panfilaitei, 18 kab.;
  • NVŠ programos atitikties reikalavimams nustatymo paraišką (pirmame punkte nurodyto dokumento 4 priedas). Du šios paraiškos egzemplioriai, jos el. variantas WORD formatu pateikiami vyr. spec. J.Česnulevičienei, 3 kab.

Pastaba: Prieš pateikiant dokumentus Švietimo ir ugdymo skyriui jie turi būti užregistruoti ir prisegti:

  • Juridiniams asmenims – įstatus, nuostatus – ŠMIR;
  • Programos atitikties paraiška – KTPRR;

Į Programos atitikties paraišką nepamiršti įrašyti KTPRR suteikto kodo, atspausdinti ir pasirašyti.

Švietimo ir ugdymo skyrius

_________

Rugsėjo 11 d. (penktadienį) 13.00 val. neformaliojo vaikų švietimo teikėjus (nevyriausybinių organizacijų, biudžetinių įstaigų atstovus, laisvuosius mokytojus) kviečiame dalyvauti tiesioginėje vaizdo transliacijoje internetu apie neformaliojo vaikų švietimo lėšų (toliau – NVŠ) skyrimą ir naudojimą

Transliacijos metu bus aptariami reikalavimai, keliami NVŠ teikėjams ir jų rengiamoms programoms, atsakoma į kylančius aktualius klausimus

Tiesioginės vaizdo transliacijos metu bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Giedrei Tumosaitei, el.p. giedre.tumosaite@upc.smm.lt, tel. (8 5) 279 9599.

Kviečiame jungtis prie tiesioginės transliacijos Mokytojo TV ir aktyviai dalyvauti, užduoti klausimus Ugdymo plėtotės centro Neformaliojo ugdymo skyriaus darbuotojams.

Jungtis prie tiesioginės transliacijos galima nuo 12.55 val.

Prie UPC vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

_________

Visi neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjai, ketinantys pretenduoti į valstybės skiriamas krepšelio lėšas iki rugsėjo mėnesio 8 d. turi užsiregistruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau - ŠMIR), o jų programos užregistruotos Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau - KTPRR).

_________

Prisiregistruoti ŠMIR galima:

1. Kreiptis į savivaldybės ŠMIR tvarkytoją Jolantą Ganusauskienę (tel. (8 37) 425401 arba el.p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt) ir užpildžius duomenų registravimo kortelę pateikti specialistei kartu su nuostatais/įstatais.

2. Pačiam paslaugų teikėjui prisijungus prie ŠMIR adresu https://www.smir.smm.lt spausti „tapti naudotoju“. Užsiregistravus suvesti visus savo įstaigos duomenis.

3. Pačiam paslaugų teikėjui prisijungus prie KTPRR adresu https://www.ktprr.smm.lt, spausti „tapti naudotoju“. užpildyti pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiusti ją į ITC. ITC darbuotojas Mažvydas Jablonskis (el.p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt) suteikia paslaugų teikėjui prisijungimo kodą. Gavus prisijungimo teisę, suvesti reikalingą informaciją apie programas į KTPRR.

_________

Iškilus klausimams galima kreiptis į savivaldybės švietimo duomenų tvarkytoją Jolantą Ganusauskienę arba į ŠMM Informacinių technologijų centro (toliau – ITC) darbuotoją Egidijų Čeponį (el.p.: Egidijus.ceponis@itc.smm.lt)

_________

NVŠ teikėjams informacija teikiama:

  • Prisijungimo prie duomenų bazių klausimais: Jolanta Ganusauskienė, tel. (8 37) 425401 arba el.p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt);
  • Programų ir kitų dokumentų rengimo klausimais: Vida Kučiauskienė, tel. (8 37) 423766 arba el. p. vida.kuciauskiene@kaunas.lt; Alvyda Panfilaitė, tel. (8 37) 425479 arba el.p. alvyda.panfilaite@kaunas.lt;
  • Sportinės krypties programų ir kitų dokumentų rengimo klausimais: Jovilė Bartnikienė, tel. (8 37) 73 34 49 arba el.p. jovile.bartnikiene@kaunas.lt

atgal