Neformalus vaikų švietimas Informacija jau vykdantiems programas NVŠ teikėjams

informacija

Neformaliojo vaikų švietimo programų vykdytojams, 2017 m. gaunantiems valstybės finansavimą Kauno mieste vykdomoms programoms1. 2018 m. sausio 2 d. baigiasi Jūsų vykdomų programų akreditacijos laikas ir, vadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimu, jis nebus pratęsiamas. Jeigu ketinate NVŠ programas vykdyti ir 2018 m., reikia jas iš naujo pateikti vertinimui ir akreditacijai:


 • Programų paraiškos priimamos 2017 m. lapkričio 6-17 d. 9-12 val., 13-16 val. Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (J.Gruodžio g. 16, 205 kab.).

Reikia pateikti:

 • Dviem egzemplioriais užpildytą ir pasirašytą įstaigos vadovo / laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraišką (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas);
 • Įstaigos įstatų / nuostatų, laisvieji mokytojai - verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo kopiją.

2. Teikti akreditacijai galite:

 • Naujai parengtas programas
 • Pakoreguotas dabar vykdomas programas
 • Tas pačias dabar vykdomas programas (jei nieko nenorite jose pakeisti)
 • Jeigu ketinate programas vykdyti visus metus, rekomenduojama 9-10 mėn. jos trukmė ir atitinkamas turinio išplanavimas valandomis


3. Teikdami programas naujai akreditacijai, Jūs privalote atlikti:

 • 2018 m. sausio 2 d. data išregistruoti iš KTPRR duomenų bazės 2017 m. II pusmetį (t.y. šiuo metu) vykdomas programas. Tik tuomet galėsite registruoti naujas programas ir gauti joms naujus kodus.
 • Užregistruoti KTPRR iš naujo teikiamas akreditacijai programas. Gauti naujus programų kodus. Įrašius kodus, įkelti programas į KTPRR.


Pastaba: KTPRR duomenų registro laukuose įrašomos programos pavadinimai turi žodis žodin sutapti su programos, pateikiamos Savivaldybei akredituoti, pavadinimu (net ir trumpinimai).

_________

Papildoma informacija teikiama:

 • dokumentų pateikimo ir programų vykdymo klausimais: tel. 837-423766, el. p. vida.kuciauskiene@kaunas.lt;
 • registracijos į ŠMIR, KTPRR klausimais: tel. 837-422781, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;

atgal