Neformalus vaikų švietimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų naujų programų akreditavimo

informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų naujų programų akreditavimoVadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T–43 (suvestinė redakcija nuo 2018-11-15) 28 punktu, NVŠ programos gali būti teikiamos vertinti du kartus metuose – gegužės 2–10 dienomis ir spalio 1–10 dienomis.


NVŠ teikėjai, ketinantys pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui el. paštu nvs@kaunas.lt turi pateikti:

  • užpildytą, pasirašytą įstaigos vadovo/laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą“ (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas);
  • Įstaigos įstatų/nuostatų, laisvieji mokytojai – verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo kopiją (šie dokumentai patvirtinami kopija tikra, parašas, vardas, pavardė ir data).

Prieš pateikdami programas Savivaldybei, nauji NVŠ paslaugų teikėjai privalo būti:

  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) adresu www.smir.smm.lt. Dėl registracijos rekomenduojame kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Jolantą Ganusauskienę tel. (8 37) 42 27 81, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;
  • užsiregistravę Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) adresu https://www.nspr.smm.lt. Kilus klausimų dėl registracijos NŠPR, prašome kreiptis į Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazių administratorių Algirdą Benetį tel. +370 658 18436, el. p. algirdas.benetis@nsa.smm.lt.


Pastabos.

  • Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiška pildoma pasirinkus Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą paraiškos formą (žr. teksto apačioje);
  • NŠPR duomenų registro laukuose įrašomas programos pavadinimas ir ugdymo kryptis (pagal NVŠ krypčių klasifikatorių) turi tiksliai sutapti su programos, pateikiamos Savivaldybei akredituoti, pavadinimu (net ir trumpinimai) ir kryptimi;
  • Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškoje turi būti įrašytas NŠPR suteiktas programos kodas, o skenuota programų atitikties reikalavimams paraiška įkelta į NŠPR duomenų registrą;
  • NVŠ teikėjo, neregistruoto ŠMIR, NŠPR, taip pat neįkėlusio programos į NŠPR, užpildžiusio programos paraišką netinkamai (ant netinkamos formos, ar užpildyta nepilnai) programa nebus vertinama;
  • Akredituotos programos terminą NVŠ teikėjas gali pasitikrinti NŠPR adresu https://www.nspr.smm.lt.Informacija apie NVŠ programų akreditacijai skirtų dokumentų pateikimą Savivaldybei teikiama tel. (8 37) 42 32 42 ir el. p. nvs@kaunas.lt. Kontaktinis asmuo Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ingrida Valėjevienė.


Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

_________

atgal