Neformalus vaikų švietimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų naujų programų akreditavimo

informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų atitikties vertinimoVadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T-43 (Suvestinė redakcija nuo 2021-04-22) 29 punktu, NVŠ teikėjas, turintis teisę teikti NVŠ programas ir siekiantis, kad būtų patvirtinta NVŠ programos (-ų) atitiktis reikalavimams, teikia Neformaliojo vaikų švietimo programos (-ų) atitikties reikalavimams paraišką (-as) (paraiškos forma patvirtinta Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedu, žr. teksto apačioje) Savivaldybei el. p. nvs@kaunas.lt du kartus metuose – gegužės 2–10 dienomis ir spalio 1–10 dienomis.


Prieš pateikdami programas Savivaldybei, NVŠ paslaugų teikėjai privalo būti:

  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) adresu www.smir.smm.lt.. Dėl registracijos rekomenduojame kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Jolantą Ganusauskienę tel. (8 37) 42 27 81, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;
  • užsiregistravę Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) adresu https://www.nspr.smm.lt. Kilus klausimų dėl registracijos NŠPR, prašome kreiptis į Nacionalinės švietimo agentūros duomenų bazių administratorių Algirdą Benetį tel. +370 658 18436, el. p. algirdas.benetis@nsa.smm.lt.

SVARBU:

  • NŠPR duomenų registro laukuose įrašomas programos pavadinimas ir ugdymo kryptis (pagal NVŠ krypčių klasifikatorių) turi tiksliai sutapti su programos paraiškoje įrašytu pavadinimu (net ir trumpinimai) ir kryptimi;
  • NVŠ teikėjas, siekiantis, kad būtų įvertinta jo NVŠ programos atitiktis STEAM krypties NVŠ programai, NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškos formos dalyje „Ugdymo kryptis (pagal NVŠ ugdymo krypčių klasifikatorių)“ pažymi dvi programos kryptis: pirmą – pagal NŠPR ugdymo krypties klasifikatorių ir antrą – dalyje „Kita“ įrašydamas žodį „STEAM programa“;
  • Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškoje privalo būti įrašytas NŠPR suteiktas programos kodas, o skenuota paraiška įkelta į NŠPR registrą;
  • NVŠ teikėjo, neregistruoto ŠMIR, NŠPR, taip pat neįkėlusio programos į NŠPR, užpildžiusio programos paraišką netinkamai (ant netinkamos formos, ar užpildyta nepilnai) programa nebus vertinama;
  • Akredituotos programos terminą NVŠ teikėjas gali pasitikrinti NŠPR adresu https://www.nspr.smm.lt.Informacija apie NVŠ programų akreditacijai skirtų dokumentų pateikimą Savivaldybei teikiama tel. (8 37) 42 32 42 ir el. p. nvs@kaunas.lt. Kontaktinis asmuo Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ingrida Valėjevienė.


Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

_________

atgal