Neformalus vaikų švietimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų naujų programų akreditavimo

informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų naujų programų akreditavimoVadovaujantis Kauno miesto savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 2 d. sprendimo Nr. T–43 (suvestinė redakcija nuo 2018-11-15) 28 punktu, NVŠ programos gali būti teikiamos vertinti du kartus metuose – gegužės 2–10 dienomis ir spalio 1–10 dienomis.


NVŠ teikėjai, ketinantys pretenduoti į NVŠ programų dalinį finansavimą Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriui el. paštu nvs@kaunas.lt turi pateikti:

  • užpildytą, pasirašytą įstaigos vadovo/laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą“ (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas);
  • Įstaigos įstatų/nuostatų, laisvieji mokytojai – verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo kopiją (šie dokumentai patvirtinami kopija tikra, parašas, vardas, pavardė ir data).

Prieš pateikdami programas Savivaldybei, nauji NVŠ paslaugų teikėjai privalo būti:

  • užsiregistravę Švietimo ir mokslo institucijų registre (toliau – ŠMIR) adresu www.smir.smm.lt. Dėl registracijos rekomenduojame kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Jolantą Ganusauskienę tel. (8 37) 42 27 81, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;
  • užsiregistravę Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre (toliau- KTPRR) adresu www.ktprr.smm.lt Kilus klausimų, prašome kreiptis į Nacionalinės švietimo agentūros, duomenų bazių administratorių Sevirą Maželį tel. +370 658 18421, el. p. seviras.mazelis@nsa.smm.lt.


Pastabos.

  • Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiška pildoma pasirinkus Kauno miesto savivaldybės tarybos patvirtintą paraiškos formą (žr. teksto apačioje);
  • KTPRR duomenų registro laukuose įrašomas programos pavadinimas ir ugdymo kryptis (pagal NVŠ krypčių klasifikatorių) turi tiksliai sutapti su programos, pateikiamos Savivaldybei akredituoti, pavadinimu (net ir trumpinimai) ir kryptimi;
  • Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškoje turi būti įrašytas KTPRR suteiktas programos kodas, o skenuota programų atitikties reikalavimams paraiška įkelta į KTPRR duomenų registrą.


NVŠ teikėjo, neregistruoto ŠMIR, KTPRR, taip pat neįkėlusio programos į KTPRR, užpildžiusio programos paraišką netinkamai (ant netinkamos formos, ar užpildyta nepilnai) programa nebus vertinama.


Programos akreditavimo terminą NVŠ teikėjas gali pasitikrinti KTPRR adresu http://www.ktprr.smm.lt


Informacija apie NVŠ programų akreditacijai skirtų dokumentų pateikimą Savivaldybei teikiama tel. (8 37) 42 32 42 ir el. p. nvs@kaunas.lt Kontaktinis asmuo Švietimo skyriaus vyr. specialistė Ingrida Valėjevienė.


Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma

_________

atgal