informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymui Nr. V-46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pasikeitė neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimo ir administravimo tvarka žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr, todėl visų iki 2022 m. kovo 1 d. Savivaldybėje patvirtintų NVŠ programų atitiktis Savivaldybėje galios tik iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.

 NVŠ programų paraiškų, kurias iki 2022 m. birželio 1 d. elektroniniu būdu pateikėte vertinti per Neformaliojo švietimo programų registrą (toliau – NŠPR), vertinimo rezultatus matysite nuo 2022 m. rugpjūčio 2 d. NŠPR žr. https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/

 Nuo 2022 m. birželio 2 d. iki 2022 m. spalio 1 d. 23.59 val. Lietuvos Respublikos laiku pateiktų vertinti NVŠ programų paraiškų rezultatus NŠPR matysite nuo 2022 m. gruodžio 2 dienos.

 Teikiant vertinti ir finansuoti NVŠ programų paraiškas privalu laikytis NŠPR tinklalapyje skelbiamų NVŠ teikėjo naudotojo vadovo reikalavimų.


Jei kils klausimų, prašome kreiptis:


dėl Paraiškų, į Švietimo skyriaus specialistę Justiną Juliją Germanaitę tel. (8 37) 20 97 51, el. p. justina.julija.germanaite@kaunas.lt


dėl NVŠ teikėjo registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre, į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Jolantą Ganusauskienę tel. (8 37) 42 27 81, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt


dėl NŠPR duomenų tvarkymo, teikimo ir jų naudojimo į NŠPR administratorius:


Eglę Lesniauskienę, tel. +370 658 18 421, el. p. egle.lesniauskiene@nsa.smm.lt
Algirdą Benetį, tel. +370 658 18 436, el. p. algirdas.benetis@nsa.smm.lt


_________

atgal