informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymui Nr. V-46 ,,Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pasikeitė neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) programų finansavimo ir administravimo tvarka žr. https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/4a573010725411ecb2fe9975f8a9e52e/asr, todėl visų iki 2022 m. kovo 1 d. Savivaldybėje patvirtintų NVŠ programų atitiktis Savivaldybėje galios tik iki 2022 m. gruodžio 31 dienos.

 NVŠ programų paraiškų, pateiktų vertinti iki 2022 m. spalio 1 d. 23.59 val. Lietuvos Respublikos laiku, vertinimo rezultatus matysite nuo 2022 m. gruodžio 2 d. Neformaliojo švietimo programų registre (toliau – NŠPR) žr. https://www.nspr.smm.lt/aikos2-ktprr/

 Teikiant vertinti ir finansuoti NVŠ programų paraiškas privalu laikytis NŠPR tinklalapyje skelbiamų NVŠ teikėjo naudotojo vadovo reikalavimų.


_________

atgal