Neformalus vaikų švietimas Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo

informacija

Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų vykdymo.Naujiems NVŠ teikėjams dėl dokumentų paketo savivaldybei

1. Jeigu Jūsų programa buvo įkelta į KTPRR ir yra akredituota, iki rugsėjo 12 d. NVŠ paslaugų teikėjams privalu atlikti šiuos darbus:


*Sudaryti, pasirašyti ir užregistruoti sutartis su Mokinių tėvais;

*Suvesti Mokinius į Mokinių registrą ir uždėti varneles „finansavimo šaltinis - NVŠ lėšos“;

*Užpildyti Sutarties ir sąmatos su Savivaldybe formas;

*Pateikti sąmatos formą suderinimui Savivaldybės Finansų ir ekonomikos skyriaus Savivaldybės biudžetinių įstaigų finansų planavimo poskyrio darbuotojoms el. p. rimante.juodeniene@kaunas; lt; ir terese.vaitekunaite@kaunas.lt; Laiško prieraše pakomentuojate, kam bus naudojamos lėšos. Pvz. 10 str. numatote 1 tūkst. Eurų. Paaiškinate, jog 1 tūkst. eurų bus naudojamas rašymo priemonių, popieriaus, plastilino, dažų pirkimui ir t.t.;


2. Gavę pritarimą sąmatai, parengiate Švietimo skyriui šių dokumentų paketą:


Sutartis su Savivaldybe – 2 egz.:

*Su NVŠ teikėju sudaroma 1 sutartis visoms vykdomoms programoms;

*Sutartyje įrašoma bendra skiriamų lėšų suma.

* NVŠ programos įgyvendinimo trukmė – nuo rugsėjo 15 d. (arba spalio 1 d.) iki gruodžio 22 d. (mėnesių kaičius 4 ar mažiau). Nuo gruodžio 22 d. rengsite ataskaitas;

*Sutartyje įstaigos pavadinimą įrašote taip, kaip jis įrašytas siunčiamame Administracijos direktoriaus įsakyme dėl pritarimo programoms; (Kai kurie jį buvote pateikę klaidingai, ne taip, kaip yra Jūsų įstatuose);

*Vietoj brūkšnių sutartyje įrašomas reikiamas tekstas, išimami brūkšniai, tai, kas yra sumažintu tekstu parašyta skliaustuose;

*Sutartyse negalima keisti numeracijos, įrašyti papildomų punktų;

*Negali būti palikta tuščių tarpų tarp eilučių;

*Atstovavimo pagrindas – įstatai, nuostatai, verslo liudijimas;

*Užsiėmimų vieta, laikas (ne privačiame bute, ne po 20 val;

*Sutarties pabaigoj – rekvizitai: parašai, antspaudai;

*Sąsk. Nr. 18 skaičių, kodas – 9 skaičiai;


Sąmatas – po 2 egz.:

*Kiekvienai programai rengiama atskira sąmata;

*Sąmatoje duomenis rašote tik IV ketvirčiui;

* Sąmatoje- parašai, antspaudai;

* sutartys ir sąmatos įstaigoje neregistruojamos, nerašomos datos;


Ataskaitą Nr. 3 – 2 egz.:

* Ataskaitos nepildote, apačioje įrašote „Susipažinau“, vardas, pavardė, parašas.);


Ataskaitą „Formą Nr. 2“ – 2 egz.:

* Ataskaitos nepildote, apačioje įrašote „Susipažinau“, vardas, pavardė, parašas.);


Užsiėmimų tvarkaraštį, užpildytą excel programa šiame laiške pateikiamoje lentelėje - 1 egz.:

* Visos lentelės grafos turi būti pilnai užpildytos.

* Jei kiekvieną mėnesį dirbsite kitu grafiku, užsiėmimus pateikiate mėnesiais;p>

* Visos lentelės grafos turi būti pilnai užpildytos.

* Už gruodžio mėn. 23-31 d. periodą reikės atidirbti iki gruodžio 22 d., dirbant suglaudintu grafiku, ir tai parodyti tvarkaraštyje;p>

Jūsų sutarčių, sudarytų su ugdytinių tėvais, patvirtintas kopijas („kopija tikra“, vardas, pavardė, parašas) – po 1 egz.;


3. Visų dokumentų apačioje, dešinės pusės kampe rengėjas pasirašo (ant sutarčių, sąmatų, ataskaitų).


4. Jeigu pinigus norite gauti už rugsėjo 15-30 d. periodą, visą dokumentų paketą į Savivaldybės Švietimo skyrių (M.Dobužinskio g. 6, 20 kab.- V.Kučiauskienei, 18 kab.- A.Panfilaitei) turite pateikti rugsėjo 12 d. 10-16 val. (Pietų pertrauka 12-12,45 val.);


5. Jeigu programų vykdymą pradėsite nuo spalio 1 d., dokumentus pateikiate rugsėjo 22 d.;


6. Pinigai už programų vykdymą bus mokami kiekvieno mėn. paskutinę dieną 14 val. įvertinus faktinį mokinių, gaunančių NVŠ finansavimą, skaičių Mokinių registre;


7. Jeigu perskaičius šią informaciją Jums kyla neatsakytų klausimų, norite papildomai konsultuotis, rugsėjo 7 d. 14 val. lauksiu Jūsų Švietimo skyriaus Mažojoje salėje (M.Dobužinskio g.6).


_________

NVŠ DARBŲ TVARKA MOKINIŲ REGISTRE

2015-2016 m. duomenų tvarkymas


1. Būtinai peržiūrėkite

NVŠ tikslinį finansavimą gavusių mokinių duomenis. Jeigu mokinys nuo 2016-01-01 iki 2016-06-30 d. buvo finansuojamas, prie mokinio turi būti pažymėtas „NVŠ tikslinis finansavimas“. Nurodykite datas nuo kurios iki kurios dienos mokinys gavo finansavimą.2. 2015-2016 mokslo metų pabaigoje išregistruokite mokinius, kurie nebesimokys toje pačioje programoje nuo 2016-09-01:

a. Išvykstantiems mokiniams, nurodykite teisingą mokinio išvykimo datą (t.y., iki 2016-08-31 dienos, vėliau taisyti negalėsite), išvykimo priežastį ir įsakymo Nr.(išvykstantiems mokiniams išvykimo priežastys: „Kitos nutraukimo priežastys“, „Savo noru“ ir t.t ), NVŠ tikslinio finansavimo (varnelės) nuimti nereikia, nes NVŠ tikslinis finansavimas yra skaičiuojamas mokslo metams;

b. Mokinių išregistruoti nereikia, jei jie mokysis toje pačioje programoje nuo 2016-09-01. Naujų mokslo metų pradžioje mokinius perkelkite į 2016-2017 m. m.(žr.4,5punkt.).

2016-2017 m. duomenų tvarkymas

3. Sukurkite naujas grupes 2016-2017 m.:

a. Mano mokykla lange nusistatykite 2016-2017 m. m., pasirinkite „NVŠ grupių sąrašas“/ „Pridėti naują grupę“;

b. Kuriant grupes, teisingai parinkite savivaldybę, kurioje mokoma pagal NVŠ programą; programos paskirtį; NVŠ programą; NVŠ krypties pakraipą; įrašykite tinkamą grupės pavadinimą.4. Perkelkite mokinius iš 2015-2016 m. m. į 2016-2017 m. m. sąrašinių veiksmų funkcijos pagalba:

a. Mano mokykla lange nusistatykite 2015-2016 m. m., pasirinkite grupę ir Sąrašiniai veiksmai;

b. nurodykite grupę į kurią kelsite, nurodykite į kokius mokslo metus kelsite, ( 2016-2017 m. m.) ir pažymėkite perkeliamus mokinius;

c. būtinai pažymėkite mokiniui reikiamą finansavimą (-us).5. 2016-2017 m. m. užregistruokite naujai atvykusius mokinius:

a. registruokite mokinį į Mokinių registrą tik tada, kai turite pasirašytą sutartį su Mokinių tėvais.

b. nurodykite visus prašomus duomenis (taisyti vėliau negalėsite);

c. būtinai pažymėkite mokiniui reikiamą finansavimą (-us);

d. jeigu registruojant mokinius į Mokinių registrą rodomas pranešimas, kad:

Registracija negalima, pagal nurodytą asmens kodą Gyventojų registre duomenų nėra (kodas: 'N') - reiškia, kad mokinio asmens kodas yra neteisingas. Patikrinkite mokinio asmens dokumente ar tikrai teisingą vedate mokinio asmens kodą.

Registracija negalima, pagal nurodytą asmens kodą Gyventojų registre duomenų nėra (kodas: 'D') – reiškia, kad mokinys neturi galiojančio paso arba asmens tapatybės kortelės.

6. Jei MR įregistravote mokinį ne ta data, ar padarėte klaidą pildydami asmens informaciją patiems ištaisyti nesiseka:

a. turėtumėte „Mokinio informacija klasėje/grupėje“ lange pasirinkti „Duomenų koregavimo prašymas“ ir detaliai nurodyti kokią informaciją reikia pataisyti.7. Jeigu mokinys yra nepriskirtų klasėms/grupėms mokinių sąraše:

a. Sąrašai/Nepriskirti mokiniai, mokinį būtina įkelti į reikiamą klasę/grupę, tada galėsite jį išregistruoti, jeigu neteisingai įregistravote, arba per Duomenų koregavimo prašymas parašysite ką reikia taisyti.8. Pasitikrinkite mokinių skaičių mokykloje:

a. 2015-2016 m. m. mokinių klasėse/grupėse turėtų būti nulis, o skliaustuose parodyta kiek per mokslo metus iš viso buvo toje klasėje/grupėje registruotų mokinių;

b. 2016-2017 m. m. neturėtų būti tuščių klasių/grupių.9. Patikrinkite ar teisingai sužymėjote NVŠ tikslinį finansavimą mokiniams, per Sąrašai->NVŠ finansavimas10. Patikrinkite sąrašinių veiksmų funkcijos pagalba ar sužymėjote mokiniams reikiamą finansavimą. Pasirinkite grupę/ Sąrašiniai veiksmai/Konfiguruojami parametrai/NVŠ finansavimo pobūdis/Atlikti paiešką pasirinktai datai.P r i m e n a m e. Darbui su Mokinių registru naudokite Internet Explorer naršyklę, kuri leis korektiškai atlikti visas Mokinių registre sukurtas funkcijas.

Instrukcijas darbui su Mokinių registru rasiteDėl iškilusių klausimų prašytume rašyti tik vieną kartą pasirinkus pranešimo (paklausimo) būdą:

a. arba MR aplinkoje Pranešimai / Rašyti administratoriui skiltyje;

b. arba užpildyti Duomenų koregavimo prašymą mokinio „Asmens informacija klasėje/grupėje“ lange.

c. arba elektroniniu paštu tik vienai iš MR administratorių:

virginija.stambrauskiene@itc.smm.lt; birute.rimkiene@itc.smm.lt; daiva.lapinskiene@itc.smm.lt

d. arba skambinkite tel. Nr. (8 5) 2356143

MR tvarkytojus, prašome kreiptis vienu iš nurodytų būdų, siųsti el. laišką su problema vienam iš MR darbuotojų. Į el. laiškus, pranešimus ir duomenų koregavimo prašymus atsakome/nagrinėjame eilės tvarka, todėl gali tekti palaukti kol bus atsakyta ar išspręsta problema. Rugsėjo ir spalio mėnesiais ypač didelis darbų krūvis, taigi linkime Jums ir mums atidumo, kantrybės ir geranoriško bendradarbiavimo.

_________

Informuojame, kad neformaliojo vaikų švietimo krepšelio finansavimas 2016 m. bus tęsiamas. Lėšos numatytos 9 mėnesiams (tikslią datą nuo kada iki kada bus skiriamos krepšelio lėšos Kauno mieste nustatys Kauno miesto savivaldybės taryba 2016 m. vasario 2 d. posėdyje).

Šiuo metu ypatingai svarbu lėšas gavusiems paslaugų teikėjams užbaigti su 2015 m. NVŠ krepšeliu susijusius darbus ir planuoti 2016 m. NVŠ krepšelio startą:

_________

2015 m. gavusiems NVŠ krepšelio lėšas paslaugų teikėjams:


1. Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) pateikti Švietimo teikėjo neformaliojo vaikų švietimo lėšų panaudojimo ataskaitą (6 priedas).

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtinto „Neformaliojo vaikų švietimo teikėjų atitikties reikalavimams nustatymo, programų vertinimo ir atsiskaitymo už gautas lėšas tvarkos aprašo“ 30 punkte numatyta, jog paslaugų teikėjai „pasibaigus kalendoriniams metams, per 5 darbo dienas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS) pateikia NYŠ lėšų panaudojimo ataskaitą.

Atkreipiame dėmesį, jog šio punkto reikalavimus galėsite įvykdyti tik tada, kai ŠVIS darbuotojai tinklapyje įdės paslaugų teikėjų ataskaitos formą. Apie tai kiekvienas paslaugų teikėjas gaus atskirą pranešimą iš ŠVIS savo el. paštu. Užpildę ataskaitą ŠVIS, 1 pasirašytą ataskaitos egzempliorių reikia pateikti Švietimo skyriui (Sutarties 4.13 punktas), vyr. specialistui Gintarui Balčiūnui (M.Dobužinskio g. 6, 22 kab.). Formas ŠVIS tinklapyje žada patalpinti sausio 8-12 d.).

2. Iki 2016 m. sausio 10 d. (sutarties 4.14 punktas) Savivaldybės centrinės apskaitos skyriui, vyr. specialistei Astrai Zabotkienei ((Laisvės. al. 96, 501 kab., tel. 4235140), privalote pateikti Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (forma Nr. 2, Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 1K-465 aktuali redakcija).

3. Veiksmai, kuriuos turite atlikti švietimo registruose:

3.1. jei teikėjo NVŠ programos atitiktis patvirtinta iki 2015 m. gruodžio 31 d., programos trukmė 3 mėnesių, ir programa baigiasi 2015 m. gruodžio 31 d. – iš Mokinių registro reikia išregistruoti šioje programoje dalyvaujančius vaikus (tai atlikti iki 2016 m. sausio 8 d.); Jei teikėjas norėtų programą prailginti iki 6 ar 9 mėnesių, papildytą prailgintąją programą reikia iš naujo registruoti KTPRR ir teikti savivaldybei atitikties vertinimui, o 2015 m. 3 mėnesių trukmės programą, jei ji nebus vykdoma, išregistruoti iš KTPRR

3.2. jei teikėjo NVŠ programos atitiktis patvirtinta iki 2015 m. gruodžio 31 d., tačiau bendra programos trukmė buvo ilgesnė nei 3 mėnesiai (6, 9 mėn. ir pan.), o programą planuojama tęsti ir po 2015 m. gruodžio 31 d. – iš Mokinių registro išregistruoti šioje programoje dalyvaujančių vaikų nereikia (nebent jie programoje nebedalyvauja), tačiau būtina nuimti varnelę, žyminčią programos finansavimą tikslinėmis NVŠ krepšelio lėšomis, pažymėti kitą(-us) programos finansavimo šaltinius (tai atlikti iki 2016 m. sausio 8 d.).

Šį veiksmą reikia atlikti todėl, kad gavę naują finansavimą 2016 metams naujai galėtumėte pažymėti programą lankančius vaikus ( jei varnelė nebus nuimta, programa rodys, jog krepšelio lėšas vaikai jau gauna).

SVARBU: 2015 m. NVŠ krepšelio lėšas gavę NVŠ teikėjai, po 2016 m. vasario 2 d. turės teikti savivaldybei naujus jų programas lankyti pasirinkusių vaikų sąrašus, kurių pagrindu savivaldybė su teikėju sudarys naują sutartį.

_________

Naujiems paslaugų teikėjams:


Nauji NVŠ teikėjai, ketinantys programas įgyvendinti 2016 m., jau dabar gali:

1. Registruotis ŠMIR‘e jiems patogiu metu. Norintys prisiregistruoti ŠMIR turi kreiptis į Savivaldybės ŠMIR tvarkytoją Jolantą Ganusauskienę, tel. Nr. (8 37) 42 27 81 arba el.p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt) ir užpildžius duomenų registravimo kortelę pateikti specialistei kartu su nuostatais/įstatais. Arba pačiam paslaugų teikėjui prisijungus prie ŠMIR adresu https://www.smir.smm.lt spausti „tapti naudotoju“. Užsiregistravus, suvesti visus savo įstaigos duomenis.

2.Pradėti rengti naujas NVŠ programas ir užregistruoti jas KTPRR. Tai atlikti galima pačiam paslaugų teikėjui prisijungus prie KTPRR adresu https://www.ktprr.smm.lt; spausti „tapti naudotoju“. Užpildyti pasižadėjimą bei teikėjo anketą ir išsiusti ją į ITC. ITC darbuotojas Mažvydas Jablonskis (el.p. mazvydas.jablonskis@itc.smm.lt) suteikia paslaugų teikėjui prisijungimo kodą. Gavus prisijungimo teisę, suvesti reikalingą informaciją apie programas į KTPRR.

_________

NVŠ teikėjams informacija teikiama:

  • Prisijungimo prie duomenų bazių klausimais: Jolanta Ganusauskienė, tel. (8 37) 42 27 81 arba el.p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt);
  • Programų ir kitų dokumentų rengimo klausimais: Vida Kučiauskienė, tel. (8 37) 42 37 66 arba el. p. vida.kuciauskiene@kaunas.lt;
  • Daugiau informacijos dokumentų pildymo ir kitais klausimais galite rasti adresu: http://duomenys.ugdome.lt/?/mm/nef;

_________

2016 m. sausio 20 d. 13 val. Kauno pedagogų kvalifikacijos centre vyks seminaras NVŠ paslaugų teikėjams „NVŠ programos rengimas ir įgyvendinimas“. Norintys dalyvauti, prašome registruotis el.p. http://www.kpkc.lt/seminarai/;

atgal