Neformalus vaikų švietimas Informacija naujiems NVŠ programų vykdytojams

informacija

Kviečiame neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikėjus, ketinančius nuo 2018 m. sausio mėn. pradėti vykdyti Kaune naujas neformaliojo vaikų švietimo programas, finansuojamas valstybės NVŠ lėšomis, teikti jas vertinimui ir akreditacijaiProgramų paraiškos priimamos 2017 m. lapkričio 6-17 d. 9-12 val., 13-16 val.Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriuje (J.Gruodžio g. 16, 205 kab.).


Reikia pateikti:

  • 2 egzemplioriais užpildytą, pasirašytą įstaigos vadovo/laisvojo mokytojo „Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos formą (Kauno miesto savivaldybės NVŠ lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo 1 priedas);
  • Įstaigos įstatų / nuostatų, laisvieji mokytojai - verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymėjimo kopiją.

Prieš pateikdami programas Savivaldybei, nauji NVŠ paslaugų teikėjai turi būti užsiregistravę ŠMIR ir KTPRR duomenų registruose, o jų Savivaldybei teikiamos vertinimui programos, įrašius jose KTPRR suteiktą programos kodą, turi būti įkeltos į KTPRR duomenų registrą.

Pastaba: KTPRR duomenų registro laukuose įrašomos programos pavadinimai turi žodis žodin sutapti su programos, pateikiamos Savivaldybei akredituoti, pavadinimu (net ir trumpinimai).

_________

Papildoma informacija teikiama:

  • dokumentų pateikimo ir programų vykdymo klausimais: tel. 837-423766, el. p. vida.kuciauskiene@kaunas.lt;
  • registracijos į ŠMIR, KTPRR klausimais: tel. 837-422781, el. p. jolanta.ganusauskiene@kaunas.lt;

atgal