Neformalus vaikų švietimas Dokumentai

Dokumentai

Tvarkos aprašo pakeitimas

Plačiau.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Plačiau.

ŠMM lėšų skyrimo tvarka 2017 m. papildymas

Plačiau.

ŠMM lėšų skyrimo tvarka 2017 m.

Plačiau.

NVŠ lėšos savivaldybėms

Plačiau.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas

Plačiau.

Adm. direkt. įsakymas „Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų atitikties nustatytiems reikalavimams pratęsimo ir naujų programų atitikties nustatytiems reikalavimams patvirtinimo“ (2016-12-21)

Plačiau.

Sutarties su savivaldybe forma

Plačiau.

Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pritarimo programų vykdymui"

Plačiau.

Sutarties su tėvais pavyzdys

Plačiau.

Sąmatos forma

Plačiau.

Ataskaitos forma

Plačiau.

atgal