Neformalus vaikų švietimas Dokumentai

Dokumentai

Tvarkos aprašo pakeitimas

Plačiau.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašas

Plačiau.

ŠMM lėšų skyrimo tvarka 2017 m. papildymas

Plačiau.

ŠMM lėšų skyrimo tvarka 2017 m.

Plačiau.

NVŠ lėšos savivaldybėms

Plačiau.

Neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo stebėsenos tvarkos aprašas

Plačiau.

Dėl neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo

Plačiau.

Pasirengimo NVŠ krepšelio lėšų įdiegimui Kauno miesto savivaldybėje veiksmų planas

Plačiau.

Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl programų galiojimo laiko pratęsimo"

Plačiau.

Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pritarimo NVŠ programoms"

Plačiau.

Administracijos direktoriaus įsakymas „Dėl pritarimo programų vykdymui"

Plačiau.

Kauno m. sutartis su NVS teikeju 2016 II pusm. Nr.1 2

Plačiau.

Sąmatos forma

Plačiau.

Ataskaitos forma

Plačiau.

atgal