Neformalus vaikų švietimas Dokumentai

Dokumentai

Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas Plačiau.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymas Nr. V-46 ,,Dėl neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Plačiau.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. liepos 26 d. Nr. A-2797,,Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, ir reikalavimų neatitinkančių programų sąrašų patvirtinimo“ Plačiau.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymas Nr. A-4496 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų, atitinkančių reikalavimus, ir reikalavimų neatitinkančių programų sąrašų patvirtinimo“ Plačiau.

Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. sausio 13 d. įsakymas Nr. A-153 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės 2023 m. finansuojamų ir nefinansuojamų neformaliojo vaikų švietimo programų“

Plačiau.

Informacinis pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą

Plačiau.

Pavyzdinė mokymo sutarties dėl neformaliojo vaikų švietimo forma

Plačiau.

atgal